O Fundacji Niezwyciężony

„Takie będą Rzeczypospolite,

jakie ich młodzieży chowanie…”

Geneza

Fundacja Niezwyciężony została założona z inicjatywy Fundatorów - Pawła Pisarczyka, Mariusza Stusińskiego, Przemysława Frasunka i Rafała Jurkiewicza w dniu 27 września 2013 roku.

Ideą, która przyświecała Fundatorom było stworzenie miejsca, które będzie przyciągać dzieci i młodzież, promować aktywne działanie na rzecz zmiany otaczającej rzeczywistości oraz wspierać i inspirować swoich podopiecznych w odważnej walce o swoje marzenia.

Cel

Nazwa Fundacji ma przypominać o tym, że mimo trudności i przeciwności losu należy być niezwyciężonym i w sposób konsekwentny, nieustępliwy walczyć o swoje marzenia oraz dążyć do realizacji planów. Tylko wtedy, gdy posiada się taką świadomość można zmieniać otaczający świat i czynić go odrobinę lepszym.

Celem jest pomoc osobom, których droga ku dorosłości nie jest łatwa, aby w przyszłości mogły przekazać idee Fundacji kolejnym pokoleniom.

Podopieczni

Podopiecznym Fundacji może zostać każdy, kto potrzebuje pomocy, by zmienić swoje życie. Wsparcie bardzo często sprowadza się do zwolnienia z opłaty za organizowane zajęcia sportowe i edukacyjne.

W przypadku, gdy podopieczny wiąże swoją przyszłość ze sportem, Fundacja może objąć opieką jego karierę zawodniczą, czego finałem może być jej kontynuacja w znanym klubie sportowym.

Jeżeli podopieczny chce skoncentrować się na zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, Fundacja może wesprzeć go w kolejnych etapach edukacji, w drodze do zdobycia wymarzonego zawodu poprzez ufundowanie stypendium oraz czynny udział w jego kształceniu.

Planowane jest także uruchomienie świetlicy i punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Działalność

Fundacja prowadzi następujące zajęcia:

Udział w zajęciach jest płatny, jednak w uzasadnionych przypadkach opłata może zostać znacznie zredukowana lub całkowicie wyeliminowana.

Przychody uzyskane z prowadzonych zajęć przeznaczane są na współfinansowanie działalności statutowej m. in. wynajem pomieszczeń, koszty mediów, prace utrzymaniowe i remontowe, wynagrodzenia trenerów, treningi zawodnicze, stypendia.

Fundacja utrzymuje się głównie dzięki wsparciu sponsorów i pracy wolontariuszy.

Spotkania z "Niezwyciężonymi"

Fundacja skupia wokół siebie wielu sympatyków ze świata nauki, sportu, biznesu i kultury. Pozwala to na organizowanie spotkań z osobami, które dzięki swojemu talentowi i determinacji zrealizowały marzenia oraz zyskały swoją postawą powszechne uznanie.

Celem spotkań jest inspiracja do działania poprzez prezentację, niekiedy bardzo trudnej, drogi życiowej i sposobu przezwyciężania trudności w walce o to, by pasja stała się sensem dorosłego życia. Spotkania mają także pokazać, że do realizacji marzeń nie są potrzebne wielkie środki finansowe i nic nie zastąpi konsekwencji oraz wewnętrznej determinacji.

Spotkania organizowanie są cyklicznie w weekendowe popołudnia.